Çolakoğlu Makina

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği PolitikasıÇOLAKOGLU MAKİNA  olarak, işimiz kaynaklı çelik konstrüksiyon imalat ,montaj, maden makina ve ekipmanı tasarlamak, üretmek ve müşterilerimizin hizmetine sunmaktır.
Çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını yönetim olarak ön planda tutan ÇOLAKOĞLU MAKİNA, çalışanların çalışma koşullarının geliştirilmesinin, iş veriminin artması anlamına geldiğinin bilinciyle , riskleri minimize etmek, kazaya dönüşmeden önlemek için her türlü tedbirleri almış ve uygulamaya geçirmiştir.
Politikamız sürekli değişen ekonomik koşullara uygun bir üretim anlayışıyla ve atıl olanı etkin hale dönüştürme ilkesiyle sıfır kaza, minimum çevre kirliliği ,maksimum müşteri memnuniyeti ile kaliteyi yakalamaktır.
Bu noktadan hareketle, üretim ve hizmette dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen şirketimiz, nitelikli insan gücü ile bulunduğu ülkeye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern ve çevreye duyarlı bir şirket olma yolunda ilerlemektedir. Bu yolculuğumuzda başarıya ulaşabilmek için;

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel şirket politikamızdır.Hedeflerimize Teknolojiyi ve Bilimi referans alarak müşteri odaklı, tasarı ve imalatlar gerçekleştirerek  çalışan personelin niteliklerini artırarak  kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek ulaşacağımızı biliyor ve yönetim olarak, belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  politikasının uygulanması ve sürekliliğini taahhüt ediyor ve birlikten kuvvet doğacağına inanıyorum. 
Bu İşletme ÇOLAKOĞLU MAKİNA çalışanlarınındır. Yolumuz uzun, birlikte çok işler başaracağız .


Kubilay ÖZÇELEBİ